ÁRIDOS Y CEMENTOS

Projecte amb cofinançament Feder

Productos Lafac S.L. participa en un projecte territorial que compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Generalitat de Catalunya.

Millora de l’eficiència en els processos d’ensacat, paletitzat i enfundat de Cementos Malland

El projecte consisteix en la substitució d’unes línies d’escat, paletitzat i enfundat de morter i formigó, ubicades a les plantes de Castellfollit de Riubregós i Rubí. L’objectiu d’aquesta substitució està alineada amb la reducció dels consums per tal d’obtenir un increment de l’eficiència energètica.

Cementos Malland, Productos Lafac S.L. i Metropolitana de Morteros S.L.U.

L’actuació realitzada consta en substituir les instal·lacions actuals, obsoletes i poc eficients per una altre línia de producció amb tecnologia i robòtica modernitzada reduint els consums energètic i l’impacte mediambiental.

S’han substituït:

• Sistema d’ensacat rotatiu amb 10 boques operatives.

• Aplicador automàtic de sacs buits. 

Línia de control del peso.

• Paletitzadora.

• Sistema d’enfundat estirable.

El sistema d’ensacat rotatiu suposa un canvi radical en el concepte y metodologia de l’ensacat lineal. Conjuntament amb el nou sistema d’aplicació automàtic es pot gestionar de forma individual cadascuna de les 10 boques d’emplenat, podent-se registrar dades de consums i productivitats instantànies La línia de control de pes permet discriminar els possibles sacs que no compleixin els requisits òptims pel seu paletitzat. La línia de producció permet retornar el material a la línia d’ensacat de forma automàtica, de tal forma que es redueixen les mermes. La nova paletitzadora està dissenyada per absorbir l’increment del 75% del nou ritme de fabricació. Finalment l’enfundat també suposa un salt tecnològic important. Es canvia es sistema d’enfardat giratori horitzontal de baix a dalt per un recobriment en vertical de dalt a baix, minimitzant el temps d’enfundat i la quantitat de material plàstic de l’empaquetat.

Convocatòria 2019.

El projecte té un pressupost de 1.046.955,00 milions d’euros, dels quals ha rebut 150259.24 d’euros de finançament provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per a la realització del projecte de Millora de l’eficiència en els processos d’ensacat, paletitzat i enfundat de Cementos Malland, en el marc de la convocatòria publicada per Resolució EMC/3239/2019, de 20 de novembre.