ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

Productes i Materials per a la Construcció

Àrids | Formigons | Productes naturals | Morters | Ciments cola

CEMENTOS MALLAND-PRODUCTOS LAFAC, S. L. és una empresa familiar que es va constituïr l’any 1964 per cobrir la demanda creixent de productes de construcció de qualitat.

Situada a Castellfollit de Riubregós-Calaf, a la província de Barcelona, és una empresa amb 60 anys de trajectòria i mes de 20 anys d’experiència en el sector de la fabricació i producció de materials per a la construcció.

Des de la seva fundació va anar incorporant algunes de les petites empreses del seu entorn gràcies a una major competitivitat, fins que l’any 2000 es constitueix LAFAC, com a empresa fabricant i productora de ciments i morters.

LAFAC és una empresa dedicada a la fabricació, la producció i el subministrament de matèries primeres de productes i materials de qualitat per a la construcció: Àrids | Formigons | Productes naturals (Ciments naturals, Calç i Morters de calç) | Morters | Ciments cola.

Com arribar?